1. سرور خرم دل , پرویز رضوانی مقدم , افسانه امین غفوری , ارزیابی اقتصادی خدمات و کارکردهای بوم‌نظام‌های تولید زعفران در استان خراسان رضوی , زراعت و فناوری زعفران , دوره ( ۶ ) , تاریخ: ۱۳۹۷/۰۲, صفحه ۷۳-۸۹
 2. علیرضا کوچکی , سرور خرم دل , جواد شباهنگ , اثر روش کاشت پشته مرتفع و نیتروژن بر شاخص های کارایی نیتروژن و عملکرد گندم , پژوهشهای زراعی ایران , دوره ( ۱۶ ) , تاریخ: ۱۳۹۷/۰۲, صفحه ۲۴۳-۲۶۱
 3. علیرضا کوچکی , مهدی نصیری محلاتی , سرور خرم دل , سحر مریداحمدی , بهینه سازی تراکم بوته و نیتروژن در زراعت ذرت با استفاده از مرکب مرکزی , پژوهشهای زراعی ایران , دوره ( ۱۵ ) , تاریخ: ۱۳۹۶/۱۲, صفحه ۷۹۸-۸۱۰
 4. قربانعلی اسدی , سرور خرم دل , روشنک شهریاری احمدی , فاطمه رنجبر , مهسا اقحوانی شجری , اثر نسبت های جایگزینی کشت مخلوط ذرت شیرین (Zea mays L.) با ارقام لوبیا (Phaseolus vulgaris L.) بر عملکرد و اجزای عملکرد , پژوهش های حبوبات ایران , دوره ( ۸ ) , تاریخ: ۱۳۹۶/۱۰, صفحه ۱۹۲-۲۰۴
 5. کبری عبدالهی , بهروز اسماعیل پور , سرور خرم دل , ساسان راستگو , قاسم پرمون , تاثیر کاربرد ورمی‌کمپوست و پوتریسین بر برخی صفات بیوشیمیایی و خصوصیات زایشی خیار گلخانه‌ای , فرآیند و کارکرد گیاهی , دوره ( ۶ ) , تاریخ: ۱۳۹۶/۰۹, صفحه ۱۵۳-۱۶۸
 6. ال ناز ابراهیمیان , علیرضا کوچکی , مهدی نصیری محلاتی , سرور خرم دل , علیرضا بهشتی , تأثیر سیستم های مختلف خاک ورزی و میزان بقایای گیاهی بر کارایی جذب و مصرف نیتروژن در گندم(Triticum aestivum L.) , تحقیقات غلات , دوره ( ۶ ) , تاریخ: ۱۳۹۶/۰۸, صفحه ۷۹-۸۸
 7. سرور خرم دل , پرویز رضوانی مقدم , عبدالله ملافیلابی , سحر ولی زاده , بررسی ساختار جوامع و تنوع گونه ای علف های هرز در مزارع زعفران خراسان , زراعت و فناوری زعفران , دوره ( ۵ ) , تاریخ: ۱۳۹۶/۰۶, صفحه ۲۱۱-۲۲۹
 8. پگاه نقی پور دهکردی , علیرضا کوچکی , مهدی نصیری محلاتی , سرور خرم دل , بررسی وضعیت جذب و استفاده نور در کشت خالص و مخلوط سه گیاه دارویی سیاهدانه (Nigella sativa L.)، همیشه‌بهار (Calendula officinalis L.) و گاوزبان اروپایی , پژوهشهای زراعی ایران , دوره ( ۱۵ ) , تاریخ: ۱۳۹۶/۰۶, صفحه ۳۲۳-۳۴۰
 9. سمیه سهیلی موحد , محمد علی اسماعیلی , فرهاد جباری , سرور خرم دل , عقیل فولادی , تأثیر کمبود آب برمحتوای نسبی آب برگ، شاخص‌های فلورسانس کلروفیل و عملکرد دانه چهار رقم لوبیا چیتی , تولید گیاهان زراعی , دوره ( ۱۰ ) , تاریخ: ۱۳۹۶/۰۴, صفحه ۱۶۹-۱۹۰
 10. امین نیکخواه کلاچاهی , سعید فیروزی , حسین پیمان , سرور خرم دل , ارزیابی چرخه حیات کود اوره مصرفی در ایران , محیط زیست طبیعی , دوره ( ۶۹ ) , تاریخ: ۱۳۹۶/۰۳, صفحه ۸۵۳-۸۶۴
 11. سرور خرم دل , پرویز رضوانی مقدم , مینا هوشمند , فاطمه معلم بنهنگی , اثر سطوح مختلف کود دامی و تراکم بوته بر عملکرد و اجزای عملکرد دانه، برگ و ایندیگو وسمه , پژوهش های تولید گیاهی , دوره ( ۲۳ ) , تاریخ: ۱۳۹۶/۰۳, صفحه ۱۱۷-۱۴۳
 12. علیرضا طاهری راد , مهدی خجسته پور , عباس روحانی , سرور خرم دل , بررسی کارایی مصرف انرژی ارقام مختلف برنج دانه بلند در استان گلستان , تحقیقات غلات , دوره ( ۷ ) , تاریخ: ۱۳۹۶/۰۳, صفحه ۵۱-۶۶
 13. سرور خرم دل , لیلی ابوالحسنی , الهه اعظم رحمتی , بررسی اثرات زیست محیطی نظام های تولید زعفران با استفاده از روش ارزیابی چرخه حیات (مطالعه موردی: شهرستان های تربت حیدریه و قائن) , پژوهش های زعفران , دوره ( ۴ ) , تاریخ: ۱۳۹۶/۰۲, صفحه ۲۲۹-۲۴۸
 14. امین نیکخواه کلاچاهی , سرور خرم دل , فرشاد شعبانیان , هانی حمزه کلکناری , بررسی اثرات زیست محیطی نظام تولید چای در منطقه چابکسر استان گیلان با استفاده از ارزیابی چرخه حیات , دانش کشاورزی و تولید پایدار , دوره ( ۲۷ ) , تاریخ: ۱۳۹۶/۰۲, صفحه ۱۸۱-۱۹۵
 15. عصمت محمدی , حمیدرضا اصغری , احمد غلامی , سرور خرم دل , ارزیابی تولید خالص اولیه (NPP) و تسهیم کربن به اندام‏های مختلف گیاه ذرت (Zea mays L.) تحت تأثیر سیستم های ‏خاک‌ورزی و مدیریت تغذیه‏ای , بوم شناسی کشاورزی-Journal of Agroecology , دوره ( ۹ ) , تاریخ: ۱۳۹۶/۰۲, صفحه ۲۶۲-۲۷۵
 16. محمدجابر انصاری , سرور خرم دل , رضا قربانی , همت اله پیردشتی , ارزیابی شاخص های انرژی و پتانسیل گرمایش جهانی نظام های برنج در الگوهای کشت اول و دوم (مطالعه موردی: شهرستان ساری) , کشاورزی بوم شناختی , دوره ( ۶ ) , تاریخ: ۱۳۹۶/۰۱, صفحه ۲۲۷-۲۴۴
 17. پگاه نقی پوردهکردی , علیرضا کوچکی , مهدی نصیری محلاتی , سرور خرم دل , ارزیابی شاخص های رشد سه گونه دارویی سیاهدانه، همیشه بهار و گاوزبان اروپایی در سری های جایگزینی کشت مخلوط , کشاورزی بوم شناختی , دوره ( ۶ ) , تاریخ: ۱۳۹۶/۰۱, صفحه ۱۷۹-۱۹۹
 18. اسماعیل رضایی چیانه , سرور خرم دل , آرزو مولودی , امیر رحیمی , اثر کود نانو کلات روی و تلقیح با مایکوریزا بر برخی خصوصیات زراعی و فیزیولوژیک گلرنگ (Carthamus tinctorius L.) در شرایط تنش خشکی , پژوهشهای زراعی ایران , دوره ( ۱۵ ) , تاریخ: ۱۳۹۶/۰۱, صفحه ۱۶۸-۱۸۴
 19. سرور خرم دل , جواد شباهنگ , افسانه امین غفوری , بررسی اثرات زیست ‌محیطی نظام های تولید برنج با استفاده از روش ارزیابی چرخه حیات (LCA) , بوم شناسی کاربردی , دوره ( ۵ ) , تاریخ: ۱۳۹۵/۱۲, صفحه ۱-۱۳
 20. سحر مریداحمدی , سرور خرم دل , علیرضا کوچکی , جواد شباهنگ , بررسی شاخصهای فیزیولوژیکی و عملکرد کشت مخلوط ردیفی کرچک با کدو پوست کاغذی , یافته های تحقیقاتی در بهبود تولیدات گیاهان زراعی , دوره ( ۲ ) , تاریخ: ۱۳۹۵/۱۲, صفحه ۷۵-۹۵
 21. ویدا ورناصری قندعلی , پرویز رضوانی مقدم , سرور خرم دل , بررسی عملکرد و اجزاء عملکرد علوفه علف قناری (Phalaris canariensis L.) در پاسخ به سطوح مختلف آبیاری، کودهای آلی، شیمیایی و تلفیقی , پژوهشهای زراعی ایران , دوره ( ۱۴ ) , تاریخ: ۱۳۹۵/۱۰, صفحه ۵۲۶-۵۳۸
 22. سرور خرم دل , پرویز رضوانی مقدم , لیلا جعفری , ارزیابی توانایی بالقوه ترسیب کربن مزارع کلزا (Brassica napus L.) در استان خراسان رضوی , تولید گیاهان زراعی , دوره ( ۹ ) , تاریخ: ۱۳۹۵/۰۹, صفحه ۲۳-۴۳
 23. قربانعلی اسدی , سرور خرم دل , محمدحسن هاتفی فرجیان , اثر نسبت های کشت مخلوط ردیفی نخود و زعفران بر خصوصیات رشدی و عملکرد , زراعت و فناوری زعفران , دوره ( ۴ ) , تاریخ: ۱۳۹۵/۰۷, صفحه ۹۳-۱۰۳
 24. سرور خرم دل , پرویز رضوانی مقدم , قربانعلی اسدی , ابوالفضل میرشکاری احمدی , اثر نسبت‌های کشت مخلوط افزایشی زیره سبز (Cuminum cyminum L.) با زعفران (Crocus sativus L.) بر عملکرد و اجزای عملکرد , پژوهش های زعفران , دوره ( ۴ ) , تاریخ: ۱۳۹۵/۰۶, صفحه ۵۳-۷۱
 25. فرزاد نجفی , جواد شباهنگ , سرور خرم دل , اثر تیمارهای کودی بر خصوصیات رشد و عملکرد کمی و کیفی گونه دارویی بابونه (Matricaria chamomilla L.) , کشاورزی بوم شناختی , دوره ( ۶ ) , تاریخ: ۱۳۹۵/۰۶, صفحه ۴۲-۵۹
 26. کبری عبدالهی , بهروز اسماعیل پور , محتار حیدری , سرور خرم دل , پریسا مصدق شیخ زاده , اثر پیش تیمار بذر با اسید سالیسیلیک و پلی‌آمین ها بر فعالیت بیوشیمیایی و فیزیولوژیک گیاه بامیه در شرایط تنش دمای پایین , فرآیند و کارکرد گیاهی , دوره ( ۱۷ ) , تاریخ: ۱۳۹۵/۰۶, صفحه ۱۴۵-۱۵۶
 27. راحله احمدزاده قویدل , قربانعلی اسدی , محمدتقی ناصری پور یزدی , رضا قربانی , سرور خرم دل , اثر تراکم بوته و میزان مصرف کود دامی بر شاخص های رشدی ارقام لوبیای قرمز (Phaseolus vulgaris L.) در شرایط آب و هوایی مشهد , بوم شناسی کشاورزی-Journal of Agroecology , دوره ( ۸ ) , تاریخ: ۱۳۹۵/۰۶, صفحه ۲۹۶-۳۱۷
 28. سرور خرم دل , آسیه سیاهمرگویی , قدریه محمودی , اثر نسبت های کشت مخلوط جایگزینی و افزایشی زنیان و لوبیا بر عملکرد و اجزای عملکرد , تولید گیاهان زراعی , دوره ( ۹ ) , تاریخ: ۱۳۹۵/۰۴, صفحه ۱-۲۴
 29. عزیزه فرجی , بهروز اسماعیل پور , فاطمه سفیدکن , سرور خرم دل , اثر محلول پاشی با غلظت های سالیسیلیک اسید و پوتریسین بر خصوصیات رشدی و عملکرد کمی و کیفی گیاه دارویی مرزه (Satureja hortensis L.) , پژوهشهای زراعی ایران , دوره ( ۱۴ ) , تاریخ: ۱۳۹۵/۰۳, صفحه ۷۳-۸۵
 30. قربانعلی اسدی , سرور خرم دل , قدریه محمودی , اثر سطوح بقایای آفتابگردان (Helianthus annuus L.) بر خصوصیات جمعیت علف های هرز و عملکرد و اجزای عملکرد نخود (Cicer arietinum L.) , پژوهش های حبوبات ایران , دوره ( ۶ ) , تاریخ: ۱۳۹۵/۰۳, صفحه ۱۵۱-۱۶۳
 31. افسانه امین غفوری , پرویز رضوانی مقدم , مهدی نصیری محلاتی , سرور خرم دل , ارزیابی شاخص های رشدی کرچک (Ricinus communis L.) تحت تأثیر تیمارهای مختلف کودی , بوم شناسی کشاورزی-Journal of Agroecology , دوره ( ۸ ) , تاریخ: ۱۳۹۵/۰۳, صفحه ۳۳-۴۶
 32. محمد نوروزی گیوی , بهروز اسماعیل پور , سرور خرم دل , مهدی محب الدینی , سعید خماری , تأثیر پیش‌تیمار بذر بر خصوصیات رشدی، عملکرد و فعالیت آنزیمی گوجه‌فرنگی در شرایط تنش سرما , علوم سبزی ها , دوره ( ۱ ) , تاریخ: ۱۳۹۵/۰۱, صفحه ۱-۱۷
 33. مهتاب گلزاری جهان آباد , محمد علی بهدانی , سرور خرم دل , محمد حسن سیاری , اثر کاربرد حاصلخیزکننده های خاک و وزن بنه مادری بر خصوصیات رویشی و صفات کیفی زعفران (Crocus sativus L.) , پژوهش های زعفران , دوره ( ۴ ) , تاریخ: ۱۳۹۵/۰۱, صفحه ۱۷۲-۱۸۶
 34. سرور خرم دل , پرویز رضوانی مقدم , قربانعلی اسدی , سیدمحمد سیدی , هما عزیزی , اثر سطوح مختلف کود دامی و وزن های غده بر عملکرد و اجزای عملکرد زیره سیاه (Bunium persicum Bioss.) , پژوهش های تولید گیاهی , دوره ( ۲۲ ) , تاریخ: ۱۳۹۴/۱۲, صفحه ۱۳۳-۱۵۵
 35. A. Mollafilabi , سرور خرم دل , اثر بستر کود دامی و محلول پاشی برگی بر خصوصیات زراعی و عملکرد بنه و گل زعفران (Crocus sativus L.) در مزرعه شش ساله , زراعت و فناوری زعفران , دوره ( ۳ ) , تاریخ: ۱۳۹۴/۱۲, صفحه ۲۳۷-۲۴۹
 36. رئوف سید شریفی , سرور خرم دل , تاثیر نانواکسید روی و تلقیح بذربا باکتری های افزاینده رشد برعملکرد، اجزا عملکرد و پرشدن دانه سویا , پژوهشهای زراعی ایران , دوره ( ۱۳ ) , تاریخ: ۱۳۹۴/۱۱, صفحه ۷۳۸-۷۵۳
 37. سرور خرم دل , سیدمحمد سیدی , اثر کاربرد عصاره کمپوست و کودهای بیولوژیک بر عملکرد کمی و کیفی چین های مختلف مرزنجوش Origanum hortensis L.)) , علوم و فنون کشت های گلخانه ای , دوره ( ۶ ) , تاریخ: ۱۳۹۴/۱۰, صفحه ۱-۱۲
 38. پرویز رضوانی مقدم , سرور خرم دل , عبداله ملافیلابی , اثر خصوصیات فیزیکوشیمیایی خاک بر ویژگی های مورفولوژیکی و عملکرد زعفران (Crocus sativus L.) , پژوهش های زعفران , دوره ( ۳ ) , تاریخ: ۱۳۹۴/۱۰, صفحه ۱۸۸-۲۰۳
 39. رضا قربانی , سرور خرم دل , قربانعلی اسدی , روح اله آفریکان , ارزیابی اثر مدیریت غیرشیمیایی بر بانک بذر علف های هرز و عملکرد اسفناج (Spinacia oleracea L.) , حفاظت گیاهان , دوره ( ۲۹ ) , تاریخ: ۱۳۹۴/۰۹, صفحه ۴۰۰-۴۱۱
 40. مهدی یوسف نیا , محمد بنایان اول , سرور خرم دل , ارزیابی جذب و کارایی مصرف نور توسط کانوپی کشت مخلوط شنبلیله (Trigonella foenum-graecum L.) و شوید (Anethum graveolens L.) , بوم شناسی کشاورزی-Journal of Agroecology , دوره ( ۷ ) , تاریخ: ۱۳۹۴/۰۹, صفحه ۴۱۲-۴۲۴
 41. بهروز اسماعیل پور , سرور خرم دل , افسانه امین غفوری , بررسی اثرات زیست محیطی نظام های تولید سیب‌زمینی در ایران بر مبنای کود نیتروژن با استفاده از ارزیابی چرخه حیات , تولید گیاهان زراعی , دوره ( ۸ ) , تاریخ: ۱۳۹۴/۰۸, صفحه ۱۹۹-۲۲۴
 42. علیرضا کوچکی , جواد شباهنگ , سرور خرم دل , فرزاد نجفی , بررسی اثر تلقیح با میکوریزا و حجم های آبیاری بر عملکرد، اجزای عملکرد و اسانس دو گونه دارویی رازیانه (Foeniculum vulgare Mill.) و زنیان (Trachyspermum ammi L.) , بوم شناسی کشاورزی-Journal of Agroecology , دوره ( ۷ ) , تاریخ: ۱۳۹۴/۰۶, صفحه ۲۰-۳۷
 43. محمدجابر انصاری , سرور خرم دل , رضا قربانی , همت اله پیردشتی , ارزیابی پتانسیل گرمایش جهانی برنج در الگوهای کشت اول و دوم (مطالعه موردی: شهرستان ساری) , پژوهش در گیاهان زراعی , دوره ( ۳ ) , تاریخ: ۱۳۹۴/۰۶, صفحه ۱۴-۲۶
 44. ابوالفضل میرشکاری احمدی , سرور خرم دل , علیرضا کوچکی , اثر تراکم بوته بر عملکرد و اجزای عملکرد ارقام ذرت شیرین (Zea mays var. Saccharata) در شرایط اقلیمی مشهد , پژوهش در گیاهان زراعی , دوره ( ۳ ) , تاریخ: ۱۳۹۴/۰۶, صفحه ۲۷-۴۱
 45. سرور خرم دل , رضا قربانی , افسانه امین غفوری , مقایسه اثرات زیست محیطی نظام های تولید دیم و آبی جو در کشور با استفاده از ارزیابی چرخه حیات , پژوهش های تولید گیاهی , دوره ( ۲۲ ) , تاریخ: ۱۳۹۴/۰۵, صفحه ۲۴۳-۲۶۴
 46. علیرضا کوچکی , ویدا مختاری , سرور خرم دل , شهربانو طاهرآبادی , بررسی تأثیر مقادیر آبیاری بر خصوصیات رشدی و عملکرد چهار اکوتیپ کنجد (Sesamum indicum L.) , پژوهشهای زراعی ایران , دوره ( ۱۳ ) , تاریخ: ۱۳۹۴/۰۵, صفحه ۲۳۹-۲۴۷
 47. سرور خرم دل , عبداله ملافیلابی , قدریه محمودی , لیلا جعفری , تاثیر مراحل کنترل بر شاخص های اکولوژیکی علف های هرز در مزرعه شوید (Anethum graveolens L.) تحت تاثیر تاریخ کاشت در شیروان , پژوهش در اکو سیستمهای زراعی , دوره ( ۲ ) , تاریخ: ۱۳۹۴/۰۳, صفحه ۵۳-۶۵
 48. ریحانه عسگرپور , محمد خواجه حسینی صالح اباد , سرور خرم دل , اثر غلظت های عصاره آبی اندام های زعفران بر خصوصیات جوانه‌زنی و رشد اولیه سه گونه علف هرز , پژوهش های زعفران , دوره ( ۳ ) , تاریخ: ۱۳۹۴/۰۲, صفحه ۸۱-۹۶
 49. اسماعیل رضایی چیانه , سرور خرم دل , پریسا قره چال , ارزیابی اثر کشت مخلوط تأخیری آفتابگردان و باقلا بر عملکرد و کارایی استفاده از زمین , به زراعی کشاورزی , دوره ( ۱۷ ) , تاریخ: ۱۳۹۴/۰۱, صفحه ۱۸۳-۱۹۶
 50. جواد حمزه ئی , مجید بابایی , سرور خرم دل , اثر رژیم های مختلف آبیاری و سطوح نیتروژن بر تولید میوه، کیفیت روغن، کارایی مصرف آب و کارایی زراعی نیتروژن در کدوی تخمه کاغذی (Cucurbita pepo L.) , بوم شناسی کشاورزی-Journal of Agroecology , دوره ( ۷ ) , تاریخ: ۱۳۹۴/۰۱, صفحه ۹۹-۱۰۸
 51. قربانعلی اسدی , علی مومن , مینا نورزاده نامقی , سرور خرم دل , ارزیابی خصوصیات کمّی و کیفی گیاه دارویی اسفرزه (Plantago ovata) تحت تأثیر تیمارهای مختلف کودی , علوم باغبانی , دوره ( ۲۹ ) , تاریخ: ۱۳۹۴/۰۱, صفحه ۴۷-۵۴
 52. الهام اوغازیان , قربانعلی اسدی , حمید حاتمی , سرور خرم دل , بررسی امکان سنجی کنترل بیولوژیکی علف هرز ازمک (Lepidium draba L.) با استفاده از کنه گال‌زا (Aceria drabae (Nal.) Acari: Eriophydae)) در منطقه شیروان , کشاورزی بوم شناختی , دوره ( ۵ ) , تاریخ: ۱۳۹۴/۰۱, صفحه ۳۶-۴۶
 53. حسینعلی شمس آبادی , علیرضا طاهری راد , سرور خرم دل , امین نیکخواه کلاچاهی , اثر روشهای خاک ورزی، تراکم بوته و آرایش کاشت بر خصوصیات رشد، اجزای عملکرد و عملکرد ذرت شیرین در شرایط آب و هوایی مالزی , تولید گیاهان زراعی , دوره ( ۸ ) , تاریخ: ۱۳۹۴/۰۱, صفحه ۷۹-۹۸
 54. محمد نوروزی گیوی , بهروز اسماعیل پور , مهدی محب الدینی , سرور خرم دل , سعید خماری , تأثیر پیش‌تیمار بذر بر شاخص‌های جوانه‌زنی و رشد گیاهچه گوجه‌فرنگی , تحقیقات بذر , دوره ( ۵ ) , تاریخ: ۱۳۹۴/۰۱, صفحه ۱۶-۲۷
 55. رحمت الله قشم , سرور خرم دل , قدریه محمودی , محمد حسینی , اثر تاریخ کاشت و زمان کنترل بر تراکم و زیست توده علف های هرز و عملکرد کمی و کیفی شوید (Anethum graveolens L.) , تحقیقات کاربردی اکو فیزیولوژی گیاهی , دوره ( ۱ ) , تاریخ: ۱۳۹۳/۱۲, صفحه ۴۵-۶۲
 56. فرزاد نجفی , جواد شباهنگ , سرور خرم دل , تیمارهای کودی بر خصوصیات رشدی و عملکرد کمی و کیفی گونه دارویی رازیانه (Foeniculum vulgare L.) , کشاورزی بوم شناختی , دوره ( ۴ ) , تاریخ: ۱۳۹۳/۱۲, صفحه ۵۴-۶۴
 57. افسانه امین غفوری , پرویز رضوانی مقدم , مهدی نصیری محلاتی , سرور خرم دل , اثر گیاهان پوششی بر تراکم علف های هرز و عملکرد کمی و کیفی گیاه دارویی کرچک (Ricinus communis L.) , پژوهش های تولید گیاهی , دوره ( ۲۱ ) , تاریخ: ۱۳۹۳/۱۱, صفحه ۲۱-۴۱
 58. عبداله ملافیلابی , سرور خرم دل , افسانه امین غفوری , محمد حسینی , بررسی اثرات زیست محیطی نظام تولید زعفران در استان خراسان بر مبنای کود نیتروژن با استفاده از ارزیابی چرخه حیات , پژوهش های زعفران , دوره ( ۲ ) , تاریخ: ۱۳۹۳/۱۱, صفحه ۱۶۵-۱۷۹
 59. افسانه امین غفوری , پرویز رضوانی مقدم , مهدی نصیری محلاتی , سرور خرم دل , اثر گیاهان پوششی بر خصوصیات علف های هرز و عملکرد کمی و کیفی گیاه دارویی کرچک (Ricinus communis L.) , پژوهش های تولید گیاهی , دوره ( ۲۱ ) , تاریخ: ۱۳۹۳/۱۱, صفحه ۲۱-۴۱
 60. سرور خرم دل , قدریه محمودی , فرزین عبدالهی , حمیدرضا حسن زاده , ارزیابی شاخص‌های رشد و تنوع علف‌های هرز در سری‌های جایگزینی و افزایشی کشت مخلوط زنیان (Trachyspermum ammi L.) و لوبیا (Phaseolus vulgaris L.) , پژوهش در اکو سیستمهای زراعی , دوره ( ۱ ) , تاریخ: ۱۳۹۳/۰۷, صفحه ۵۹-۷۰
 61. عبدالله ملا فیلابی , سرور خرم دل , آسیه سیاهمرگویی , هادی شوریده , تأثیر تراکم بوته و کود نیتروژن بر عملکرد و خصوصیات کیفی گل همیشه بهار (Calendula officinalis L.) در شرایط آب و هوایی تربت جام , پژوهش های تولید گیاهی , تاریخ: ۱۳۹۳/۰۳
 62. سرور خرم دل , قربانعلی اسدی , اثر نسبت های کشت مخلوط جو با ماشک گل خوشه ای بر جمعیت و تنوع علف های هرز و عملکرد , تولید گیاهان زراعی , دوره ( ۷ ) , تاریخ: ۱۳۹۳/۰۳, صفحه ۱۳۱-۱۵۶
 63. علیرضا کوچکی , سرور خرم دل , افسانه امین غفوری , جواد شباهنگ , ارزیابی جذب و کارایی مصرف تشعشع در کشت مخلوط گیاه دارویی گل گاوزبان اروپایی (Borago officinalis L.) و لوبیا (Phaseolus vulgaris L.) , کشاورزی بوم شناختی , دوره ( ۳ ) , تاریخ: ۱۳۹۳/۰۱, صفحه ۶۰-۷۰
 64. سرور خرم دل , پرویز رضوانی مقدم , افسانه امین غفوری , بررسی اثرات زیست محیطی نظام های تولید گندم در کشور با استفاده از ارزیابی چرخه حیات , تحقیقات غلات , دوره ( ۴ ) , تاریخ: ۱۳۹۳/۰۱, صفحه ۲۷-۴۴
 65. علیرضا کوچکی , فرنوش فلاح پور , سرور خرم دل , لیلا جعفری , بررسی کشت مخلوط گندم (Triticum aestivum L.) و کلزا (Brassica napus L.) بر عملکرد و اجزای عملکرد و تنوّع و تراکم علف های هرز , بوم شناسی کشاورزی-Journal of Agroecology , دوره ( ۶ ) , تاریخ: ۱۳۹۳/۰۱, صفحه ۱۱-۲۰
 66. آسیه سیاهمرگویی , علیرضا کوچکی , مهدی نصیری محلاتی , سرور خرم دل , تأثیر روشهای مختلف مدیریت تلفیقی علفهای هرز بر کارآیی مصرف نور چغندرقند و گونههای مختلف علف هرز در شرایط مشهد , تحقیقات کاربردی اکو فیزیولوژی گیاهی , دوره ( ۱ ) , تاریخ: ۱۳۹۳/۰۱, صفحه ۵۱-۷۰
 67. جواد شباهنگ , سرور خرم دل , آسیه سیاهمرگویی , رحمت الله قشم , لیلا جعفری , ارزیابی تأثیر مدیریت تلفیقی مصرف کود دامی و تلقیح با میکوریزا بر ویژگی های رشدی، عملکرد کمّی و اسانس زوفا (Hyssopus officinalis L.) در شرایط آب و هوایی مشهد , بوم شناسی کشاورزی-Journal of Agroecology , دوره ( ۶ ) , تاریخ: ۱۳۹۳/۰۱, صفحه ۳۵۳-۳۶۳
 68. مهدی نصیری محلاتی , علیرضا کوچکی , رضا قربانی , سرور خرم دل , سی سال پژوهش های زراعی در ایران: 2- بررسی وضعیت اخلاق پژوهش , بوم شناسی کشاورزی-Journal of Agroecology , دوره ( ۵ ) , تاریخ: ۱۳۹۲/۱۲, صفحه ۳۹۵-۴۰۵
 69. سرور خرم دل , رحمت الله قشم , افسانه امین غفوری , بهروز اسماعیل پور , ارزیابی اثر بافت خاک و سطوح پلیمر سوپرجاذب بر خصوصیات زراعی و عملکرد زعفران , پژوهش های زعفران , دوره ( ۱ ) , تاریخ: ۱۳۹۲/۱۲, صفحه ۱۲۰-۱۳۵
 70. مهدی نصیری محلاتی , علیرضا کوچکی , رضا قربانی , سرور خرم دل , 30 سال پژوهش های زراعی در ایران: 1- بررسی سیر تحول، خلاء ها و تعیین اولویت ها , بوم شناسی کشاورزی-Journal of Agroecology , دوره ( ۵ ) , تاریخ: ۱۳۹۲/۱۲, صفحه ۳۸۳-۳۹۵
 71. سرور خرم دل , احمد نظامی , عبدالله ملا فیلابی , مطالعه ویژگی های جوانه زنی بذر تعدادی از توده های بومی زیره سبز خراسان تحت تاثیر تاریخ های کاشت پاییزه , پژوهش در اکو سیستمهای زراعی , دوره ( ۱ ) , تاریخ: ۱۳۹۲/۱۲, صفحه ۶۱-۷۵
 72. قربانعلی اسدی , علی مومن , مینا نورزاده نامقی , سرور خرم دل , اثر سطوح مختلف کودهای آلی و شیمیایی بر عملکرد و شاخص های کارایی نیتروژن در گیاه دارویی اسفرزه (Plantago ovata Forsk.) , بوم شناسی کشاورزی-Journal of Agroecology , دوره ( ۵ ) , تاریخ: ۱۳۹۲/۱۲, صفحه ۳۷۳-۳۸۲
 73. علیرضا کوچکی , سرور خرم دل , فرنوش فلاح پور , فریدون ملتی , ارزیابی کارآیی جذب و مصرف نور در کشت مخلوط ردیفی گندم و کلزا , پژوهشهای زراعی ایران , دوره ( ۱۱ ) , تاریخ: ۱۳۹۲/۱۰, صفحه ۵۳۳-۵۴۲
 74. علیرضا کوچکی , سارا بخشائی , سرور خرم دل , ویدا مختاری , شهربانو طاهرآبادی , تأثیر همزیستی با گونه های قارچ میکوریزا بر عملکرد، اجزای عملکرد و کارایی مصرف آب کنجد (Sesamum indicum L.) تحت تأثیر رژیم های مختلف آبیاری در شرایط مشهد , پژوهشهای زراعی ایران , دوره ( ۱۳ ) , تاریخ: ۱۳۹۲/۰۹, صفحه ۴۴۸-۴۶۰
 75. سرور خرم دل , پرویز رضوانی مقدم , افسانه امین غفوری , جواد شباهنگ , بررسی تأثیر کودهای بیولوژیک و حجم های مختلف آب در هر نوبت آبیاری بر خصوصیات رویشی و عملکرد دانه کنجد (Sesamum indicum L.) , بوم شناسی کشاورزی-Journal of Agroecology , دوره ( ۵ ) , تاریخ: ۱۳۹۲/۰۵, صفحه ۹۳-۱۰۴
 76. پرویز رضوانی مقدم , سرور خرم دل , جواد شباهنگ , افسانه امین غفوری , ارزیابی اثر روش کاشت، وزن و تراکم بنه بر ویژگی های رشد و عملکرد زعفران (Crocus sativus L.) , کشاورزی بوم شناختی , دوره ( ۳ ) , تاریخ: ۱۳۹۲/۰۳, صفحه ۵۲-۶۸
 77. سرور خرم دل , جواد شباهنگ , قربانعلی اسدی , ارزیابی اثر روش های خشک کردن بر زمان خشک شدن، کمیت و کیفیت ماده مؤثره تعدادی از گونه های دارویی , اکو فیتو شیمی گیاهان دارویی , دوره ( ۱ ) , تاریخ: ۱۳۹۲/۰۱, صفحه ۳۸-۴۶
 78. قربانعلی اسدی , رضا قربانی , سرور خرم دل , گلثومه عزیزی , اثر کلش گندم و کود نیتروژن بر عملکرد و اجزای عملکرد سیر (Alluim sativum L.) , دانش کشاورزی و تولید پایدار , دوره ( ۲۳ ) , تاریخ: ۱۳۹۲/۰۱, صفحه ۱۵۷-۱۶۸
 79. جواد شباهنگ , سرور خرم دل , افسانه امین غفوری , رحمت اله قشم , اثر مدیریت بقایای گیاهی و کاشت گیاهان پوششی بر تراکم و جمعیت علف های هرز و خصوصیات زراعی و عملکرد زعفران (Crocus sativus L.) , پژوهش های زعفران , دوره ( ۱ ) , تاریخ: ۱۳۹۲/۰۱, صفحه ۱-۲۰
 80. پرویز رضوانی مقدم , سرور خرم دل , افسانه امین غفوری , جواد شباهنگ , ارزیابی رشد و عملکرد زعفران (Crocus sativus L.) تحت تأثیر کمپوست بستر قارچ و تراکم بنه , پژوهش های زعفران , دوره ( ۱ ) , تاریخ: ۱۳۹۲/۰۱, صفحه ۱۳-۲۶
 81. قربانعلی اسدی , سرور خرم دل , رضا قربانی , ارزیابی اولیه برخی کنه های اریوفید عامل کنترل بیولوژیکی چند گونه علف هرز مهاجم در شمال شرقی ایران , بوم شناسی کشاورزی-Journal of Agroecology , دوره ( ۵ ) , تاریخ: ۱۳۹۲/۰۱, صفحه ۲۹۹-۳۰۷
 82. جواد شباهنگ , سرور خرم دل , رحمت الله قشم , ارزیابی تأثیر همزیستی با میکوریزا بر عملکرد، اجزای عملکرد و اسانس دو گونه دارویی رازیانه (Foeniculum vulgare Mill.) و زنیان (Carum copticum L.) تحت تأثیر مقادیر نیتروژن , بوم شناسی کشاورزی-Journal of Agroecology , دوره ( ۵ ) , تاریخ: ۱۳۹۲/۰۱, صفحه ۲۸۹-۲۹۸
 83. علیرضا کوچکی , جواد شباهنگ , سرور خرم دل , ریحانه عظیمی , بررسی تأثیر فاصله آبیاری و ترکیب های کشت مخلوط مرزنجوش (Origanum vulgare) و زعفران (Crocus sativus) بر خنک شدن بنه ها بمنظور کاهش اثرات نامطلوب تغییر اقلیم , پژوهشهای زراعی ایران , دوره ( ۱۱ ) , تاریخ: ۱۳۹۲/۰۱, صفحه ۳۹۰-۴۰۰
 84. عبداله ملافیلابی , سرور خرم دل , هادی شوریده , اثر مقادیر مختلف کود نیتروژن و انواع بستر کاشت بر عملکرد و اجزای عملکرد گیاه داروئی سیر (Allium sativum L.) , بوم شناسی کشاورزی-Journal of Agroecology , دوره ( ۴ ) , تاریخ: ۱۳۹۱/۱۲, صفحه ۳۱۶-۳۲۶
 85. سرور خرم دل , پرویز رضوانی مقدم , افسانه امین غفوری , جواد شباهنگ , بررسی تأثیر پرایمینگ با سالیسیلیک اسید و تنش خشکی بر خصوصیات جوانه زنی سیاهدانه , پژوهشهای زراعی ایران , دوره ( ۱۰ ) , تاریخ: ۱۳۹۱/۱۲, صفحه ۷۰۹-۷۲۵
 86. قربانعلی اسدی , رضا قربانی , سرور خرم دل , افسانه امین غفوری , اثر مقادیر مختلف کلش گندم و کود نیتروژن بر ترکیب، تراکم و جمعیت علف های هرز در سیر , کشاورزی بوم شناختی , دوره ( ۴ ) , تاریخ: ۱۳۹۱/۰۷, صفحه ۸۶-۹۵
 87. علیرضا کوچکی , زینت برومند رضازاده , مهدی نصیری محلاتی , سرور خرم دل , ارزیابی کارایی جذب و مصرف نیتروژن در کشت مخلوط تأخیری گندم زمستانه و ذرت , پژوهشهای زراعی ایران , دوره ( ۱۰ ) , تاریخ: ۱۳۹۱/۰۶, صفحه ۳۲۷-۳۳۴
 88. علیرضا کوچکی , لیلا تبریزی , افسانه امین غفوری , سرور خرم دل , ارزیابی ویژگی های رشد و عملکرد زعفران (Crocus sativus L.) تحت تأثیر بسترهای کشت آلی و روش های مختلف کاشت , کشاورزی بوم شناختی , دوره ( ۲ ) , تاریخ: ۱۳۹۱/۰۶, صفحه ۱۶-۳۰
 89. علیرضا کوچکی , جواد شباهنگ , سرور خرم دل , افسانه امین غفوری , بررسی اکولوژیک الگوهای مختلف کشت مخلوط ردیفی گاوزبان اروپایی Borago officinalis L و لوبیا Phaseolus vulgaris L , بوم شناسی کشاورزی-Journal of Agroecology , دوره ( ۴ ) , تاریخ: ۱۳۹۱/۰۳, صفحه ۱-۱۱
 90. قربانعلی اسدی , رضا قربانی , سرور خرم دل , کنترل بیولوژیکی تلخه (Acrptilon repens L.) با استفاده از کنه گلخوار Aceria acroptiloni (Acarina: Eriophyidae) (Shevchenko & Kacalev) , بوم شناسی کشاورزی-Journal of Agroecology , دوره ( ۳ ) , تاریخ: ۱۳۹۰/۰۶, صفحه ۲۱۲-۲۲۲
 91. علیرضا کوچکی , جواد شباهنگ , سرور خرم دل , ریحانه عظیمی , حسن عاقل , مستند سازی مدیریت زراعی مزارع با استفاده از سیستمهای GIS و ArcView (مزرعه تحقیقاتی کشاورزی دانشگاه فردو سی مشهد) , پژوهشهای زراعی ایران , دوره ( ۸ ) , تاریخ: ۱۳۸۹/۱۱, صفحه ۹۰۹-۹۱۹
 92. سرور خرم دل , علیرضا کوچکی , مهدی نصیری محلاتی , رضا قربانی , اثر کاربرد کودهای بیولوژیک نیتروژن و فسفر بر عملکرد و اجزای عملکرد سیاهدانه , پژوهشهای زراعی ایران , دوره ( ۸ ) , تاریخ: ۱۳۸۹/۱۰, صفحه ۷۶۸-۷۷۶
 93. سرور خرم دل , علیرضا کوچکی , مهدی نصیری محلاتی , رضا خراسانی , اثر مدیریت نظام های زراعی بر تولید خالص اولیه و ضرایب نسبی تسهیم کربن در گیاه ذرت (Zea mays L) , بوم شناسی کشاورزی-Journal of Agroecology , دوره ( ۲ ) , تاریخ: ۱۳۸۹/۱۰, صفحه ۶۶۷-۶۸۰
 94. جواد شباهنگ , سرور خرم دل , قربانعلی اسدی , الهه میرابی , سیدحسین نعمتی , اثر فاصله روی ردیف و بین ردیف و آرایش کاشت بر اجزای عملکرد، عملکرد دانه و روغن کدوی پوست کاغذی-Cucurbita pepo L , بوم شناسی کشاورزی-Journal of Agroecology , دوره ( ۲ ) , تاریخ: ۱۳۸۹/۰۷, صفحه ۴۱۷-۴۲۷
 95. تکتم کبودی , رضا قربانی , مهدی نصیری محلاتی , علی اصغر محمدآبادی , سرور خرم دل , اثر مقادیر و زمان مصرف انواع کمپوستهای آلی بر تراکم و زیست توده علفهای هرز زیره سبز , دانش علف های هرز ایران , دوره ( ۶ ) , تاریخ: ۱۳۸۹/۰۲, صفحه ۱-۱۸
 96. علیرضا کوچکی , مهدی نصیری محلاتی , سرور خرم دل , سپیده انورخواه حکم آبادی , مژگان ثابت تیموری , سارا سنجانی , مطالعه شاخص های رشد شاهدانه و کنجد در دو نوع کشت مخلوط جایگزینی و افزایشی , بوم شناسی کشاورزی-Journal of Agroecology , دوره ( ۲ ) , تاریخ: ۱۳۸۹/۰۱, صفحه ۳۰-۴۰
 97. لیدا رستمی , فرزاد مندنی , سرور خرم دل , علیرضا کوچکی , مهدی نصیری محلاتی , اثر تراکم های مختلف کشت مخلوط ذرت (Zeamays L.) و لوبیا (Phaseolus vulgaris L.) بر جمعیت علف های هرز , پژوهش علف های هرز , دوره ( ۱ ) , تاریخ: ۱۳۸۸/۰۹, صفحه ۳۷-۵۱
 98. سرور خرم دل , علیرضا کوچکی , مهدی نصیری محلاتی , تأثیر نظامهای زراعی با نهادههای مختلف بر تنوع، ترکیب و تراکم علف های هرز در ذرت , بوم شناسی کشاورزی-Journal of Agroecology , دوره ( ۱ ) , تاریخ: ۱۳۸۸/۰۷, صفحه ۱-۱۰
 99. احمد نظامی , سرور خرم دل , مهدی نصیری محلاتی , علی اصغر محمدآبادی , واکنش تعدادی از توده های بومی زیره سبز (Cuminum cyminum L) به تاریخ های کاشت پاییزه در شرایط آب و هوایی مشهد , تنش های محیطی در علوم زراعی , دوره ( ۲ ) , تاریخ: ۱۳۸۸/۰۵, صفحه ۱-۱۳
 100. سرور خرم دل , علیرضا کوچکی , مهدی نصیری محلاتی , رضا قربانی , اثر کاربرد کودهای بیولوژیک نیتروژن و فسفر بر شاخص های رشدی سیاهدانه , پژوهشهای زراعی ایران , دوره ( ۶ ) , تاریخ: ۱۳۸۷/۰۴, صفحه ۲۸۵-۲۹۴